Offentliggjorte korte nettopositioner

Her får du adgang til offentliggjorte korte nettopositioner og summen af korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital.

I Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser kan du se offentliggjorte korte nettopositioner i aktier optaget til handel i Danmark. Databasen indeholder alle meddelelser af denne type, som er offentliggjort siden 1. november 2012 efter reglerne i shortsellingforordningen.

Ifølge reglerne skal en positionsindehaveres korte nettoposition offentliggøres, når den overstiger 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital. Positionsindehaveren skal efterfølgende indberette, hver gang en kort nettoposition ændres med 0,1 pct. eller mere.

Når en positionsindehaver nedbringer sin korte nettoposition til under 0,5 pct., skal meddelelsen indeholde antallet af aktier, som positionen består af på tidspunktet for nedflagningen. Efter et døgn bliver meddelelsen markeret som historisk.

En meddelelse om en kort nettoposition bliver desuden markeret som historisk, når en positionsindehaver efterfølgende har foretaget en meddelelse i samme aktie.

Søg efter korte positioner her

 

Vælg 'Shortselling' som meddelelsestype, hvis du kun vil have vist meddelelser om korte positioner.

 

Når du søger i shortsellingmeddelelser, er det muligt at fravælge historiske meddelelser. Du kan altså nøjes med at se de aktuelle positioner, også kaldet de aktive positioner.

 

Oversigt over korte positioner

Finanstilsynet offentliggør en oversigt over korte nettopositioner, som udgør over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital. Det sker på baggrund af indberetningerne til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. Positionerne er fordelt på positionsindehavere. Oversigten angiver også, hvornår positionen sidst blev ændret.

 

Oversigten indeholder alle offentliggjorte korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 frem til ultimo seneste kvartal. Oversigten opdateres senest én måned efter kvartalets udløb.

Her kan du se offentliggjorte positioner over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital.

Oversigt over summen af korte positioner over 0,2 pct.

Finanstilsynet modtager indberetninger for korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital. Det sker efter reglerne i shortsellingforordningen. Indberetninger mellem 0,2 og 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital skal ikke offentliggøres, og de er derfor ikke i Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser.

 

Finanstilsynet opsummerer alle de indberettede korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital og offentliggør disse akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

 

Oversigten indeholder alle indberettede korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 til seneste opdatering. Den opdateres ca. en gang i måneden.

 

Her kan du se summen af korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital.