Indberetning for short selling

Her finder du et link til indberetning af korte positioner samt vejledning herom.

Se vejledninger om at anvende indberetningssystemet: (findes kun på engelsk) 

 

Indberetning af kort position i aktier

Virksomheder eller personer, som har en kort position på 0,2 % af den udstedte aktiekapital i et selskab optaget til handel på et reguleret marked eller en MTF, er forpligtiget til at give Finanstilsynet meddelelse om den korte position. Vedkommende er efterfølgende forpligtiget til at meddele ændringer i den korte position på 0,1 % af den udstedte aktiekapital, indtil positionen kommer under 0,2 %.

Hvis en kort position i aktier kommer over 0,5 %, skal den korte position offentliggøres. Efterfølgende ændringer i den korte position på 0,1 % skal også offentliggøres, så længe den korte position er over 0,5 %. Pligten til at offentliggøre er opfyldt, når der sker indberetning af den korte position til Finanstilsynet, idet dele af indberetningen bliver tilgængelig for offentligheden i Finanstilsynets database. Dette gælder kun for indberetninger af korte positioner i aktier, der overstiger 0,5% af den udstedte aktiekapital.

Indberetning af kort position i statsgæld

Virksomheder eller personer, som har en kort position i danske statsobligationer over en vis tærskelværdi skal indberette dette til Finanstilsynet. Efterfølgende skal ændringer i den korte position over en bestemt tærskelværdi indberettes, så længe den korte position er over den tærskelværdi, som udløser indberetningspligten.

De to tærskelværdier fremgår af ESMA's hjemmeside og vil blive opdateret kvartalsvis.

Indberetningsportal

Indberetningerne skal ske via Finanstilsynets Database for selskabsmeddelelser. Du kan finde indberetningsportalen her:

Der skal benyttes digital signatur (NemID) til at foretage indberetningerne. Udlændinge og øvrige, der ikke kan få digital signatur, kan ansøge om oprettelse som bruger i systemet og derefter få tilsendt et password. 

 

Det er muligt at lade en fuldmagtshaver foretage indberetning af en kort position. Fuldmagten skal forinden være registreret i systemet.

 

De særlige løsninger, der er gældende i dag for advokaters og nyhedsdistributørers muligheder for at indberette på vegne af klienter, kan ikke anvendes for indberetninger af korte positioner