Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark her.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

2015

2016

2017

Insiderhandel

100

87 95
- Heraf ifm. whistleblower-ordning   - 2 1

- Heraf videregivelse af intern viden

 4

1

0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

27

43

Markedsmanipulation

33

37

78

- Heraf ifm. whistleblower-ordning  0 6

- Heraf strakskursmanipulation

1

0

0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

9

6

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

19

26

17

I alt

152

150

190

   

Politianmeldelser*

2015

2016

2017

Insiderhandel

1

8 0

- Heraf videregivelse af intern viden

1

2

0

Markedsmanipulation

1

10

2

- Heraf strakskursmanipulation

0

1

0

Politianmeldelser sendt til SØIK

2

18

2

 

Overtrædelse af prospektregler

 

2015

2016

2017

Oprettede sager

13

18

3

Påtaler og påbud

1

3

0

Politianmeldelser til SØIK*

0

0

0

 

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

 

2015

2016

2017

Oprettede sager

 

 

 

Overtagelsestilbud

3

0

1

Storaktionærflagning

14

8

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

11

7

25

Flagning - ledende medarbejdere

36

1

19

I alt

64

16

45

Påtaler og påbud

 

 

 

Overtagelsestilbud

1

0

1

Storaktionærflagning

12

8

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1

1

4

Flagning - ledende medarbejdere

19

3

11

I alt

31

12

16

Administrative bøder

 

 

 

Overtagelsestilbud

1

0

0

Storaktionærflagning

10

0

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1

0

0

Flagning - ledende medarbejdere

0

1

0

I alt

12

1

0

Politianmeldelser sendt til SØIK

 

 

 

Overtagelsestilbud

0

0

0

Storaktionærflagning

0

0

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

0

0

1

Flagning - ledende medarbejdere

0

0

0

I alt

0

0

1

 

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

 

2015

2016

2017

Oprettede sager

1

1

0

Påtaler og påbud

0

0

0

Administrative bøder   11  1  0

Sager sendt til SØIK*

0

0

0

Politianmeldelser sendt til SØIK

0

0

0

 

 

 

 

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag